Ανάλυση Απαιτήσεων

Έρευνα, μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων για το έργο σας και δημιουργία του τελικού αρχείου των προδιαγραφών.

Ο αναλυτής μας αλληλοεπιδρά με τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης σας και τους ειδικούς για να κατανοήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες σας. Στην συνέχεια συλλέγει, τεκμηριώνει και αναλύει τις επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις. Επιλύει επιχειρηματικά προβλήματα και ανάλογα με τις ανάγκες, σχεδιάζει τεχνικές λύσεις.